Medium ethiek

Ik ben een nuchtere Hollandse jongen, die zijn door persoonlijke ervaring opgedane kennis en vaardigheden wil gebruiken om mensen te helpen. Ik ben géén arts, psychiater of psycholoog, ik kan niet genezen, maar u wel steun geven of inzicht in een mogelijke oorzaak van uw probleem. Ik zal u indien nodig altijd doorverwijzen naar betrouwbare professionals die zijn aangesloten bij erkende beroepsverenigingen

Hoewel ik nog niet ben aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, vind ik het toch heel belangrijk dat cliënten kunnen rekenen op een goede medium ethiek. Ik heb daarom een ethische gedragscode geformuleerd, zodat u weet wat u van mij kunt en mag verwachten. 
 1. Ik streef ernaar om elke cliënt het meest adequate consult te geven, en handel in mijn consulten altijd met liefde, eerbied en respect voor de medemens.
 2. Ik zal mijn cliënten altijd naar beste vermogen informeren, ondersteunen en begeleiden, en ik onthoud me tijdens consulten van handelingen en uitspraken, die niet onder mijn eigen deskundigheid en bekwaamheid vallen.
 3.  Ik zal geen handelingen verrichten, die in strijd zijn met de in de maatschappij geldende ethische opvattingen inzake het dienstverlenend omgaan met cliënten.  
 4. Ik zal altijd de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt respecteren c.q. ernaar handelen.
 5.  Ik streef er voortdurend naar om mijn kennis en vaardigheden op peil te houden.
 6.  Ik zal cliënten zo nodig altijd doorverwijzen naar erkende en betrouwbare professionals, die aangesloten zijn bij erkende beroepsverenigingen. Mocht er sprake zijn van psychische problemen of medische aandoeningen, dan zal ik de cliënt altijd doorverwijzen naar een reguliere arts of specialist.
 7. Ten aanzien van alles wat ik tijdens consulten aan persoonlijke informatie mag ontvangen, hanteer ik een strikte geheimhouding, tenzij:
  1.  de wet anders voorschrijft;
  2.  de betreffende cliënt me hiervan ontslaat;
  3.  zwijgen onaanvaardbare risico’s voor derden met zich meebrengt en die risico’s niet op een ander manier weggenomen kunnen worden;
  4.  er een situatie bestaat die als misstand beschouwd kan worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten